עדכונים

חברי הכולל בעריכת סיומי מסכתות תשפ"ד

שבת התאחדות פרשת לך לך תשפ"ד

חברי הכולל בעריכת סיומי מסכתות תשפ"ג

חברי הכולל בכפר יאסיף בקברו של הרמח"ל ביארצייט כ"ו באייר תשפ"ג

כתבות על הכולל